Pakalpojumi
  • Ilgtermiņa (pastāvīgi glabājamo, personālsastāva, tehnisko projektu) dokumentu vērtības ekspertīze, sistematizācija, lietu noformēšana un iešūšana.
  • Īslaicīgi glabājamo dokumentu vērtības ekspertīze, sistematizācija, noformēšana.
  • Iznīcināšanai pakļauto dokumentu vērtības ekspertīze, sistematizācija, akta par dokumentu atlasi iznīcināšanai sastādīšana.
  • Arhīvā glabājamo dokumentu uzziņas sistēmas sastādīšana: vēsturiskā izziņas, personālsastāva lietu apraksts, pastāvīgi glabājamo lietu apraksts, īslaicīgi glabājamo lietu saraksti.
  • Uzņēmuma lietu nomenklatūras un arhīva darbu reglamentējošo dokumentu sastādīšana (nolikums par uzņēmuma arhīvu, nolikums par uzņēmuma ekspertu komisiju) izstrādāšana un sastādīšana.
  • Uzņēmuma arhīva audita veikšana. Veikts situācijas novērtējums uzņēmuma arhīvā.
  • Likvidējamo uzņēmumu dokumentu sagatavošana nodošanai valsts glabāšanā.
 


SIA "Arhīva un lietvedības serviss" © 2008-2009