SIA „Arhīva un lietvedības serviss”

 

SIA „Arhīva un lietvedības” serviss reģistrēts 2004. gada 12. jūlijā un ir viens no pirmajiem dokumentu arhivēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Uzņēmuma dibinātāja ir Jana Lindermane. Pēc studiju pabeigšanas LU vēstures un filozofijas fakultātē no 1995.-2002. strādājusi par vecāko eksperti Latvijas Valsts arhīva dokumentu aprakstīšanas daļā. Darba procesā iegūtā kompetence un pieredze kalpojusi par pamatu sava uzņēmuma dibināšanai. SIA „Arhīva un lietvedības serviss” savā darbības laikā ir nodrošinājis ilgtermiņa sadarbību ar vietējo un ārvalstu kapitāla daļu uzņēmumiem Latvijā, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām, nodrošinot atsauksmes par sava darba rezultātiem un kvalitāti.

SIA „Arhīva un lietvedības serviss” sistemātiski uztur, organizē un vada daudzu uzņēmumu dokumentu arhīvu sistēmas, veicot regulārus dokumentu arhivēšanas procesa pakalpojumus. Orientējamies uz dokumentu arhivēšanu uzņēmumā uz vietas, realizējot pastāvīgu dokumentu arhivēšanas procesa vadību, konsultācijas dokumentu uzskaites, uzkrāšanas un izmantošanas jautājumos. Par dokumentu arhivēšanas procesu un darba rezultātiem regulāri tiek sniegtas rakstiskas atskaites un akti, nodrošinot saviem klientiem pilnīgu informācijas un pārraudzības iespējas.

Mūsu mērķis nav eksperiments ar jūsu uzņēmuma dokumentiem, bet gan kvalitatīva un kompleksa dokumentu arhivēšanas pakalpojumu spektra nodrošināšana, veicot profesionāla līmeņa dokumentu vērtības ekspertīzi un aprakstīšanu. Tādēļ savā darbā esam orientēti uz Latvijas Nacionālā arhīva prasību ievērošanu dokumentu arhivēšanā un valstī noteikto normatīvo dokumentu prasību ievērošanu lietvedības un arhīva darba jomā.

 

Profesionāla līmeņa dokumentu arhivēšana.

  • Kvalitāte un atbildība (saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva prasībām arhivēti dokumenti un saskaņotas rīcības).
  • Kvalificēta personāla piesaiste dokumentu arhivēšanā (attiecīga akadēmiskā izglītība un pieredze arhīvu sistēmas darbā).

Mūsu pakalpojuma izvēles prioritātes.

  • SIA „Arhīva un lietvedības serviss” pārņem uzņēmuma dokumentu arhivēšanas un arhīva pārvaldības funkciju un uzņemas pilnu atbildību par arhīva izveidošanu (uzturēšanu) uzņēmumā uz vietas.
  • Uzņēmuma likvidācijas (saskaņotas rīcības gadījumā ar uzņēmuma vadību) dokumenti tiek nodoti Latvijas nacionālā arhīva glabāšanā.
  • Uzņēmumā uz vietas organizē un optimizē pasūtītāja arhīva dokumentu pieejamību, nodrošinot arhīva uzziņas sistēmas darbu un izziņu izsniegšanu pēc uzņēmuma pieprasījuma.
  • Pakalpojuma izmaksas balstītas uz kompleksu un pārskatāmu izcenojumu politiku.
  • Nodrošinot regulāru dokumentu uzskaiti, klientam papildus izmaksas nesastāda dokumentu iznīcināšanas un uzglabāšanas pakalpojumi.
  • Pilnveido lietvedības darba organizāciju uzņēmumā, nodrošinot uzņēmuma darbiniekiem konsultācijas arhīva likumdošanas jautājumos.
 


SIA "Arhīva un lietvedības serviss" © 2008-2009